Plavecká škola 3FIT

Pomůžeme vám stát se z
neplavce plavcem

Aktuální informace ke Covidu:

Milí klienti, vážíme si Vaší přízně i přes neustále se měnící podmínky.
Důležité je, abyste věděli, že plaveme vždy od prvního dne, co se otevřou bazény!
Máte otázky?

Napište nám!

Vzhledem k ukončení povinného testování zaměstnanců a osob ve školách a školských zařízeních k 1. 7. a s blížící se úpravou mimořádných opatření k 9. 7. Vám přinášíme jejich souhrn:
do prostor umělých koupališť (plavecký bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), sauny se zakazuje vstup osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, tyto podmínky:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování , přičemž od očkování uplynulo:
i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní,
nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
f) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, které bude obsahovat sdělení, že osoba absolvovala test v zaměstnání.

Na základě jednání vlády ČR dne 7. 6. 2021 došlo k dalším úpravám v mimořádných opatřeních, týkajících se plaveckých areálů. Tyto úpravy jdou platné od úterý 8. 6. 2021.
Pro plavecké areály, pro Aquacentrum Šutka, jsou zásadní tyto body:

– v placené části plaveckého areálu již nejsou povinné roušky;
– navyšuje se kapacita plaveckého areálu, takže přestává platit otevírací doba, kdy v určité časy bylo Aquacentrum Šutka k dispozici pouze plaveckým kurzům;
– nadále platí povinnost prokazovat se negativním testem či odpovídajícím certifikátem o očkování nebo prodělné nemoci, ale nejsou již zapotřebí pouze laboratorní testy. Jako dostačující pro návštěvníka je:

  • potvrzení od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,
  • čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem

UPOZORNĚNÍ! Vzhledem k pokračující rekonstrukci bude plavecký areál otevřen bez části aquaparku.

Podmínky níže neplatí pro děti do 6 let věku! 

Podmínky pro vstup do areálu Aquacentrum Šutka:

 • Osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • Osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • Osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. Potvrzení je možné si vytisknout na stránkách Ministerstva zdravotnictví https://ocko.uzis.cz/.

Profesionální
trenéři

Všichni naši trenéři mají za sebou kariéru závodního plavce nebo triatlonisty. A všichni prošli trenérskou certifikací. A všichni jsou skvělí.

Časová
flexibilita

Chápeme, že plavání je radost, kterou každý z nás dělá ve volném čase. Proto se snažíme maximálně přizpůsobit Vašim možnostem.

Tréninky
na míru

Roky zkušeností nás naučily pochopit, co každý jedinec potřebuje, jaký problém mu brání dostat se k cíli, a trénink podle toho ušijeme na míru.

Individuální
lekce

Soukromá hodina s trenérem
650 za 60 min
 • Vhodné pro začátečníky i pro výkonnostní plavce
 • Pomůžeme Vás zbavit strachu z vody
 • Zaměřujeme se na zdokonalení plavecké techniky
 • Všichni 3FIT trenéři mají závodní minulost
 • Vhodné pro systematickou výuku ušitou na míru

Skupinové
lekce

Tříměsíční členství v kurzu
2700 za 3 měsíce / 1x týdně
 • Skupina kondičního plavání s trenérem
 • Výuka probíhá v pronajaté 50m dráze
 • Zaměření v každé hodině je obvykle
  60% kondice a 40% technika
 • Pro zapojení do kurzu doporučujeme mít zvládnutnou
  techniku kraula a dýchání

Co o nás řekli?

“Trénink se Sabinou doporučuji. Jako bývalý vrcholový cyklista a běžec jsem se díky Sabině naučil plavat kraula a přestal se prát s vodou.
Systematicky, krok po kroku, jsem se prokousal pod jejím vedením technikou kraulu, který konečně zvládám tak, že mi při triatlonech neujíždí po první disciplíně vlak, jak jsem byl léta zvyklý. Plavání se stalo jednou z mých každotýdenních radostí a zároveň skvělou kompenzací běhu a kolu.”

MICHAL ROZEHNAL (triatlonista)

“Po dopravní nehodě jsem bohužel musela přestat s běháním a hledala jsem sport, který můžu dělat dlouhodobě a bude respektovat sešroubovaná záda. Plavání nikdy nepatřilo mezi mé nejoblíbenější aktivity, ale nejspíš to bylo proto, že mě odradila školní výuka s tyčí. Plavecká škola 3FIT mi ukázala, že plavání může být nejen zábava, ale stalo se mojí drogou a opravdovým koníčkem. Můj fyzioterapeut je nadšený, záda se zlepšují a já už beze strachu přeplavu jakýkoliv rybník. ”

Petra horká (zdravotní plavání)

“V létě 2018 jsem se rozhodl zhubnout a začal jsem běhat a jezdit na kole. O rok později mě kamarád nalomil, že bych mohl zkusit triatlon, jenže já tehdy neuplaval ani 10 metrů. Tak jsem začal plavat se Sabinou a pod jejím vedením jsem v létě 2020 úspěšně absolvoval svůj první triatlon. Pro někoho snadný úkol, ale pro mě je to malý zázrak. Moc díky!”

Richard jehlička (triatlonista)

“Plaveckou školu 3FIT jsem kontaktoval proto, že jsem se už dlouho nemohl posunout v plaveckém tréninku. Po pár lekcích, při kterých jsme změnili pár drobností, cítím zlepšení a mnohem větší sílu v záběru. Chce to trénink, ale technika je klíč!”

Honza červený (plavec)
Plavecká škola 3FIT