GDPR

Sabina Dostálová, sídlem Chotovická 1749/5, 182 00 Praha 8, IČ 01135767, jako fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, zpracovává v rámci objednávky a kontaktního formuláře ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
– Jméno a příjmení;
– Emailovou adresu;
– Telefonní číslo;
– Dotaz či objednávku

v souladu s platnými zákony České republiky, a to za účelem zaslání odpovědi na vámi položený dotaz či vystavení faktury. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po neomezenou dobu, není-li písemně požádáno o vyřazení osobních údajů z databáze.

Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo a dotaz/objednávka budou zpracovány za účelem umožnění komunikace mezi vámi a společností.
Zpracování osobních údajů je prováděno Sabinou Dostálovou, tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
Poskytovatel serverhostingu;
Poskytovatel webhostingu.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.